Prehlásenie o zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na webovej stránke www.biozino.eu majú charakter informačný. Sú získané zo spoľahlivých zdrojov a našich skúseností s cieľom podporiť rozvoj vašich vedomostí o zdravom životnom štýle.

Napriek tomu tieto informácie neslúžia ako náhrada za konzultáciu s lekárom, jeho odporúčania alebo lekárske vyšetrenie, pretože nie všetky rady, tipy a informácie sú nevyhnutne vhodné pre každého jednotlivca.

V prípade zdravotných problémov alebo ak máte pochybnosti o svojom zdravotnom stave odporúčame, aby ste pred použitím informácií z našej stránky konzultovali s lekárom.