Prohlášení o odpovědnosti

Všechny informace uvedené na webové stránce www.biozino.eu mají informační charakter. Jsou získány ze spolehlivých zdrojů a našich zkušeností s cílem podpořit rozvoj vašich znalostí o zdravém životním stylu.


Přesto tyto informace neslouží jako náhrada konzultace s lékařem, jeho doporučení nebo lékařské vyšetření, protože ne všechny rady, tipy a informace jsou nutně vhodné pro každého jednotlivce.


V případě zdravotních problémů nebo pokud máte pochybnosti o svém zdravotním stavu, doporučujeme, abyste před použitím informací z naší stránky konzultovali s lékařem.